Hopp til innhold

 1. Home
 2. ReiselivChevronRight
 3. Behov og ønskerChevronRight
 4. Hva er funksjonshemning?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hva er funksjonshemning?

Hånd leser blindeskrift på informasjonstavle i Botanisk Hage på Tøyen i Oslo. Foto.

Når du skal søke informasjon om funksjonshemning, kan du for eksempel intervjue funksjonshemmede i lokalmiljøet eller søke på internett.

 • Skriv en kort rapport om funksjonshemninger.

Universell utforming

Søk informasjon om universell utforming i lover og forskrifter. Bruk internett og lokale kilder.

 • Hvilke krav til bygninger, uteområder og transportmidler finner du?
 • Drøft hvilke konsekvenser slike krav kan ha for reiselivet.
Bevegelseshemmet eldre dame venter på innsjekking på flyplass.Foto.

Arbeidsoppdrag

Tilpasning til funksjonshemmede?

 • Ring eller oppsøk et lokalt overnattingssted.
 • Intervju en representant for overnattingsstedet (hotellsjef, resepsjonist) om tilpasning til funksjonshemmede. (Bruk Generell sjekkliste for funksjonshemning som utgangspunkt.)
 • Eventuelt: Inspiser overnattingsstedet.
 • Skriv kort rapport om overnattingsstedets tilpasning til funksjonshemmede.

Den generelle sjekklisten kan kombineres med spesielle sjekklister for blant annet:

 • bevegelseshemmede
 • hørselshemmede
 • synshemmede

Bruk sjekklistene til Norsk akkreditering.

Læringsressurser

Behov og ønsker

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter