Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Behov og ønskerChevronRight
  4. MotivasjonChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Motivasjon

Motivasjon er det som beveger eller driver oss til å handle – en grunnleggende drivkraft hos hvert enkelt menneske. Hvilke motiver har vi for å reise? Hvilke behov ønsker vi å dekke?

Jente drømmer om å reise til London. Foto.

Hva får oss til å handle som vi gjør?

Å ha et motiv betyr å ha en grunn til å gjøre noe. Begrepet motivasjon kommer fra det latinske ordet movere, som betyr «bevege». Motivasjon er altså det som beveger eller driver oss til å handle, til å gjøre noe. Vi kan si at det dreier seg om en grunnleggende drivkraft hos hvert enkelt menneske.

Vi skiller gjerne mellom indre og ytre motivasjon.

Indre motivasjon

Indre motivasjon er en selvbestemt drivkraft som er fri fra ytre press. Det betyr at vi gjør noe, for eksempel en aktivitet, på grunn av interesse for selve aktiviteten.

Ytre motivasjon

Ytre motivasjon er når vi gjør noe for å oppnå en belønning (ros, anerkjennelse, premie eller lignende), eller når aktiviteten har et mål utenfor selve aktiviteten.

Både indre og ytre drivkrefter kan bevege oss. Vi kan si at motivasjon er en indre drivkraft for handling som – i større eller mindre grad – kan bli stimulert av ytre faktorer. For eksempel kan vi reise på ferie til Syden fordi vi har lyst på sol og varme. Men vi kan også bli stimulert til å reise fordi gode venner inviterer oss med. Nysgjerrighet og lyst til å se og oppleve noe nytt og annerledes er sannsynligvis en sterk drivkraft for å reise.

Hvilke behov skaper ferievaner?

Hva får oss til å velge feriemål og aktiviteter i ferien?

Det er blitt hevdet at den store drivkraften er status. Det gir oss status å fortelle om hvor langt vi har reist, kjente steder vi har besøkt, og hvilke samfunnstopper og kjendiser vi har sett. Derfor besøker vi verdenskjente severdigheter og drar på hytteferie i nærheten av mennesker som det er stas å fortelle om.

Læringsressurser

Behov og ønsker

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter