Hopp til innhold

  1. Home
  2. ReiselivChevronRight
  3. Behov og ønskerChevronRight
  4. BehovsteoriChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Behovsteori

Her skal vi se på hvordan ulike behov påvirker valg av reiselivsprodukter. Som servicemedarbeider trenger vi innsikt i behov som psykologisk begrep, teorier og klassifisering av behov.

Nå har jeg behov for ferie

Kanskje har du hørt far eller mor si: «Å, jeg er så sliten. Nå har jeg virkelig behov for ferie.»

Mennesker har ulike behov som må dekkes for at vi skal leve og trives. Vi kan for eksempel være tørste og sultne, eller vi kan føle oss utrygge. Behovene varierer fra individ til individ og fra situasjon til situasjon. I forbindelse med ferie kan det være fest og moro, natur- og kulturopplevelser, fred og ro, sol og varme, fysiske aktiviteter, personlig vekst og utvikling, samvær med familie og venner.

Ferievaner kan blant annet forklares med grunnleggende forestillinger om menneskelige ønsker og behov. For bedre å forstå hva som betyr mest for oss selv og andre, kan vi studere teorier om behov.

Maslows behovsteori

Den amerikanske psykologen Abraham Maslows behovspyramide blir ofte brukt som grunnlag for å forstå hva ulike behov kan bety i forbindelse med ferie.

I Maslows behovspyramide er det fem behov.

En enklere behovsteori

Amerikaneren Clayton Alderfer forenklet Maslows behovsteori. Han mener at vi bare har tre grunnleggende behov:

  • Eksistensbehov er knyttet til overlevelse og tilsvarer fysiologiske behov og trygghetsbehov hos Maslow.
  • Relasjonsbehov dreier seg om sosial tilknytning, vennskap og gode relasjoner og tilsvarer sosiale behov hos Maslow.
  • Vekstbehov er knyttet til personlig utvikling og tilsvarer behov for selvrealisering hos Maslow.

Alderfers modell kalles ERG etter forbokstavene i de engelske betegnelsene (Existence, Relatedness, Growth).

Både Maslow og Alderfer poengterer at flere behov kan være aktive samtidig. Vi kan for eksempel forestille oss å dekke fysiologiske og sosiale behov ved å samle gode venner til et godt måltid.

Læringsressurser

Behov og ønsker

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter