Hopp til innhold

  1. Home
  2. 1P - Matematikk fellesfagChevronRight
  3. Tall og algebraChevronRight
  4. LikningerChevronRight
  5. LikningerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Likninger

Oppgavene nedenfor skal løses uten bruk av hjelpemidler. Fra oppgave 8.3 og utover bør du kontrollere svarene dine ved å sette dem inn i de opprinnelige likningene.

8.1

Sett inn riktig tall i hver av rutene

a) ?+4=6

b) ?-4=8

c) 4+?-2=1

d) 3-7+?=10

e) 3-?=12

vis fasit

a) 2+4=6

b) 12-4=8

c) 4+-1-2=1

d) 3-7+14=10

e) 3--9=12

8.2

Sett inn riktig tall i hver av rutene

a) 2·?+2=8

b) 3·?-3=6

c) 7·?-3=-10

d) 6+3·?=0

e) -3·?-3=0

vis fasit

a) 2·3+2=8

b) 3·3-3=6

c) 7·-1-3=-10

d) 6+3·-2=0

e) -3·-1-3=0

8.3

Løs likningene

a) x-1=5

b) 5x+2=12

c) 5x-5=25

d) -3x+4=-2

e) 6x-2=22

vis fasit

a)

x = 5+1x=6

b)

5x = 12-25x=105x5=105x=2

c)

5x = 25+55x=305x5=305x=6

d)

-3x = -2-4-3x=-6-3x-3=-6-3x=2

e)

6x = 22+26x=246x6=246x=4

8.4

Løs likningene

a) 2x-2=8

b) 3x+6=x+12

c) x3-13=43

d) 5x-12=2

e) 2x-3=-3x+4

vis fasit

a)

2(x-2) = 82x-4=82x=12x=6

b)

3x-x = 12-62x=6x=3

c)

x3-13 = 43x-1=4x=5

d)

5x·2x-12·2x = 2·2x10-x=4x-x-4x=-10-5x=-10-5x-5=-10-5x=2

e)

2x-3 = -3x+42x-6=-3x-125x=-6x=-65

8.5

Løs likningene

a) x2+8=12

b) 4x2+6=70

c) -x2+2=2x2-25

vis fasit

a)

x2 = 12-8x2=4x=±4x=±2

b)

4x2 = 70-64x2=644x24=644x2=16x=±16x=±4

c)

-x2+2  = 2x2-253x2=27x2=9x=±3

Læringsressurser

Likninger