Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. FunksjonerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Funksjoner

Hvordan ser en trigonometrisk funksjon ut?

Hva er sammenhengen mellom grafene til sin(x) og cos(x)?

Emner

Funksjoner

  • Her ser vi på de grunnleggende trigonometriske definisjonene, og ser også på tilfeller når vinklene kan være større enn 180 grader.

  • Her viser vi noen trigonometriske sammenhenger som for eksempel enhetsformelen og sinus og cosinus til summer og differanser av vinkler.

  • Her skal vi drøfte trigonometriske funksjoner, som blant annet betyr at vi må kunne derivere dem.

  • Her gjør vi rede for definisjonen av et bestemt integral som grense for en sum.

  • Her viser vi hvordan vi tolker det bestemte integralet i modeller av praktiske situasjoner og hvordan vi bruker det til å beregne arealer.

  • Her ser vi på hvordan vi kan formulere en matematisk modell ved hjelp av sentrale funksjoner på grunnlag av observerte data.

Læringsressurser

Funksjoner