Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. GeometriChevronRight
  4. Vektorer på koordinatformChevronRight
  5. Multiplikasjon av vektor med tallChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Multiplikasjon av vektor med tall

Vi multipliserer en vektor på koordinatform med et tall ved å multiplisere begge vektorkoordinatene med tallet.

Bilde av vektorer på koordinatform. Illustrasjon

Gitt vektoren

p=1, 2

Vi ser av figuren at

2·p=2, 4

Vi har altså at

2·1, 2=2·1, 2·2=2, 4

Med CAS i GeoGebra får vi samme resultatet.

GeoGebra-bilde av multiplikasjon av vektor med tall. Illustrasjon.

Vi multipliserer en vektor med et tall ved å multiplisere begge vektorkoordinatene med tallet.

t·x, y=t·x, t·y

Vi kan vise at denne setningen er riktig ved å skrive vektorene som en sum av enhetsvektorer.

t·x, y = t·x·ex+y·ey                    =t·x·ex+t·y·ey          =t·x, t·y

Læringsressurser

Vektorer på koordinatform