Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for realfagChevronRight
  3. FunksjonerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Funksjoner

Vi trenger mer kunnskap om derivasjon av funksjoner. Hva skjer for eksempel hvis vi deriverer en funksjon to ganger? Gjør deg klar for matematisk analyse.

Funksjoner handler om hvordan en størrelse varierer avhengig av en annen. Funksjoner brukes i mange sammenhenger for å lage matematiske modeller av virkeligheten og i forbindelse med det vi kaller matematisk analyse. I dette hovedemnet skal vi se på ulike typer funksjoner med forskjellige egenskaper.

Emnet bygger på funksjonskapittelet fra 1T. Du skal blant annet lære om grenseverdier, kontinuitet og asymptoter. Du skal lære å derivere ulike typer funksjoner, og du skal lære mer om hva den førstederiverte og den andrederiverte forteller om forløpet til en funksjon.

Til slutt skal vi se litt på parameterfremstilling av kurver og på vektorfunksjoner.

Emner

Funksjoner

Læringsressurser

Funksjoner