Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. FunksjonerChevronRight
  4. Økonomiske optimeringsproblemChevronRight
  5. EtterspørselreguleringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Etterspørselregulering

Det er ikke alltid at det er aktuelt eller mulig å legge produksjonen til den mengden som gir størst overskudd.

Vi vurderer fremtiden for eksempelet med elevbedriften som skal produsere treningsapparater. Se siden Økonomiske optimeringsproblemer.

«Hvis det er så klare sammenhenger mellom pris og etterspørsel», sier Veronika, «betyr det jo at vi kan få den produksjonen vi ønsker bare ved å regulere prisen. Vi ønsker jo å produsere så mange enheter at det blir arbeid nok til hele klassen. Hvis det betyr at 80 enheter per uke er optimalt, så kan vi finne hvilken pris vi da må sette.»

px = 800-2xP80=800-2·80=640

Hvis virkeligheten stemmer med de matematiske modellene, vil en pris på 640 kroner per enhet sikre en stabil produksjon og salg av 80 enheter av Multiform per uke.

En pris på 640 kroner per enhet gir overskuddet

O640=-1,25·6402+1675·640-551000=9000

Et overskudd på 9000 kroner per uke er akseptabelt.

Videre drift

Når klasse 3STB kommer i gang med elevbedriften, vil det vise seg om de stipulerte kostnadene og inntektene stemmer med de faktiske verdiene.

Etter hvert som klassen ser hvordan de reelle kostnadene og inntektene blir, kan de merke av de reelle verdiene i et koordinatsystem og ved hjelp av regresjon finne stadig bedre modeller for kostnads- og inntektsfunksjonene. Overskuddsfunksjonen, grensekostnadsfunksjonen og de andre avledede funksjonene vil da endre seg, og det vil føre til justeringer når det gjelder optimale verdier for produksjon og pris.

Læringsressurser

Økonomiske optimeringsproblem