Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. FunksjonerChevronRight
  4. ModelleringChevronRight
  5. Modell for svingetiden til en pendelChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Modell for svingetiden til en pendel

Hvilken matematisk modell passer best for sammenhengen mellom pendellengden og svingetiden til en svingende pendel?

Bilde av en skisse av pendel

På figuren til høyre ser du en skisse av en pendel. Når du drar pendelkulen ut til siden slik figuren viser, og slipper den, vil den svinge fram og tilbake.

Svingetiden til pendelen er tiden det tar fra du slipper pendelkulen til den er tilbake i samme posisjon. Svingetiden måles i sekunder.

Svingetiden endrer seg når vi endrer lengden på snoren. Vi ønsker å finne sammenhengen mellom snorlengde og svingetid.

Praktisk oppgave

Mutter som svinger i et tau, hjemmelaget pendel. Bilde.
Hjemmelaget pendel

Gå sammen i små grupper. Finn en egnet plass til å henge opp en pendel. For at luftmotstanden ikke skal forstyrre målingene bør dere bruke et relativt tungt lodd som pendelkule og la pendelsnoren være så tynn som mulig. Husk at snorlengden måles fra opphengningspunktet til midt i pendelkulen.

Mål svingetiden for pendelen ved forskjellige snorlengder. La gjerne snorlengden variere fra 0 til 4 meter.

Bruk Regresjonsanalyse i GeoGebra til å finne en potensfunksjon som modell for svingetiden.

Hvordan stemmer din modell med modellen fra siden Eksponentialfunksjon eller polynomfunksjon som modell?

Læringsressurser

Modellering