Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. FunksjonerChevronRight
  4. ModelleringChevronRight
  5. ModelleringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Modellering

En matematisk modell kan være en formel som viser sammenhengen mellom to størrelser, x og y. Når formelen er av typen

y=ax+b

der a og b er konstanter, har vi en lineær matematisk modell. Grafene som beskriver slike sammenhenger, er rette linjer. Derav navnet lineær modell.

Modell for omkretsen av en sirkel

Bilde av fire sirkler, i fire forskjellige størrelser

Vi vil undersøke sammenhengen mellom radius i en sirkel og omkretsen av sirkelen.

For å samle inn data kan vi finne sirkelformede gjenstander og måle sammenhørende verdier av radius og omkrets.

Vi kan også bruke GeoGebra til å finne noen sammenhørende verdier.

Bruk GeoGebra til å tegne fire sirkler med radius henholdsvis 0,310 cm, 1,40 cm, 2,30 cm og 3,30 cm.

Bruk deretter «Avstand eller lengde – knappen» til å måle omkretsen av sirklene.

For hver verdi av radius, som vi kan kalle x, får vi en verdi for omkretsen, som vi for eksempel kan kalle g(x). Vi sier at omkretsen g(x) er en funksjon av radius x.

Fortsettelsen følger på siden Lineære modeller.

Læringsressurser

Modellering