Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. FunksjonerChevronRight
  4. Lineære funksjonerChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Lineære funksjoner

Alle lineære funksjoner kan skrives som et konstant tall multiplisert med en variabel pluss et konstant tall.

Grafen til funksjonen f av x er lik 0,5 x minus 2 tegna i et koordinatsystem der x-aksen går fra minus 2 til 12. Funksjonsuttrykket er skrevet inn i figuren. Skjermutklipp.
Eksempel på lineær funksjon

En lineær funksjon kan skrives på formen f(x) = ɑx + b der ɑ og b er konstante tall. Grafen til en lineær funksjon blir alltid en rett linje.

Læringsressurser

Lineære funksjoner