Hopp til innhold

  1. Home
  2. Matematikk for samfunnsfagChevronRight
  3. FunksjonerChevronRight
  4. Funksjoner, innledningChevronRight
  5. Graftegning med digitale verktøyChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Graftegning med digitale verktøy

Vi har noen valg når vi skal tegne funksjoner med GeoGebra.

I GeoGebra kan vi tegne funksjoner ved å skrive funksjonsuttrykket rett inn i inntastingsfeltet. Hvis vi ønsker å avgrense området grafen skal tegnes i, kan vi bruke kommandoen «Funksjon[<Funksjon>, <Start>, <Slutt>]». Hvis vi skriver St=Funksjon[160t,0,100] i inntastingsfeltet, får vi også spesifisert at funksjonen skal ha navnet S.

Bruk knappen «Flytt grafikkfeltet» for å plassere koordinatsystemet i ønsket posisjon og dra i koordinataksene for å få ønskede avstander.

Fra algebrafeltet kan du «dra» funksjonsuttrykket over til grafikkfeltet.

Skjermbilde, tegne grafer i GeoGebra. Bilde.
Skjermbilde, innstillinger i GeoGebra. Bilde.

Høyreklikk på et tomt sted i grafikkfeltet og velg «Grafikkfelt....» for å angi «Navn» på aksene. Her kan du også sette «Avstand» på aksene hvis du ikke er fornøyd med automatikken.

Vi kan finne antall løpte meter etter for eksempel 10 minutter og 50 minutter både grafisk og ved regning.

Grafisk skriver vi 10, S(10) og får punktet
A=10, 1600
som viser at antall løpte meter etter 10 minutter er 1600.

Ved regning bruker vi CAS og får for eksempel
S(50)=8000 som viser at antall løpte meter etter 50 minutter er 8000.

Læringsressurser

Funksjoner, innledning

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter