Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Internasjonale forholdChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Internasjonale forhold

Makt, konflikter, globalisering, fattigdom og EU – alt dette og mer til hører inn under hovedområdet «Internasjonale forhold».

Makt og globalisering

Hva er egentlig makt, og hvem har makt? I denne sammenheng sier vi gjerne at makt er å påvirke andre stater slik at man får gjennomslag for sin egen stats interesser.

Makt og globalisering er to områder som henger sammen. Globalisering er en prosess som bringer verden tettere sammen. Egentlig er det snakk om flere prosesser, det handler om både økonomi, politikk og kultur. De fleste av oss, enten vi bor i Norge, USA, Indonesia eller Nigeria, er merket av globaliseringen på en eller annen måte. Har du tenkt over hvordan du selv merker globaliseringen? Kanskje er det så enkelt som at klærne du bruker, er laget i Kina, at du bestiller varer fra USA, at du spiser wraps eller nudler? Kanskje er du også med i dataspill på internett og spiller mot deltakere fra forskjellige land?

Vi skal se på hva som kjennetegner globaliseringen, men også på de utfordringene vi møter i globaliseringsprosessen. For eksempel mener noen at globaliseringen er med på å redusere antallet fattige i verden, mens andre mener at den gjør at forskjellen mellom fattige og rike blir større. Vi skal også se nærmere på hva som gjør at noen land er rike og andre er fattige. Når du er ferdig med dette hovedområdet, skal du blant annet kunne drøfte tiltak for å redusere fattigdommen i verden.

Konflikt og samarbeid

Rundt om i verden pågår det flere kriger og konflikter. Vi skal se på forslag til hvordan man kan løse konflikter på kort og lang sikt.

Terrorisme har ofte også sitt utspring i konflikter. Vi skal se på hva som kjennetegner internasjonal terrorisme, og vi vil at du skal reflektere over de forskjellige årsakene til terrorisme. Et annet emne som blir tatt opp i sammenheng med konflikter, er menneskerettighetene og brudd på disse rettighetene.

For å løse konflikter må det ofte internasjonalt samarbeid til. Vi skal se på internasjonale aktører generelt og FN og NATO spesielt, og vi skal diskutere hva disse aktørene kan gjøre når det oppstår konflikter.

En av de viktige aktørene når det gjelder internasjonalt samarbeid, er EU. Norge står utenfor EU, men samarbeider mye med medlemslandene, blant annet gjennom EØS-avtalen og andre avtaler direkte med hvert enkelt land. I arbeidet med dette hovedområdet får du lære mer om EUs mål og styringsorganer, og vi skal diskutere Norges forhold til EU.

Emner

Internasjonale forhold

  • Makt og avmakt

    I det internasjonale samfunnet handler makt om hvilke muligheter man har til å få igjennom sine ønsker og behov.

  • Globaliseringen er et resultat av at det er mye billigere og enklere å transportere varer og å krysse landegrenser i dag enn for femti år siden.

  • EU og Norge

    9. mai 1950 regnes som startdagen for det som i dag er Den europeisk union, EU.