Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Arbeids- og næringslivChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Arbeids- og næringsliv

Hva skal du bli når du blir stor? Dette er et spørsmål de aller fleste av oss har fått en eller annen gang. Svarene vi ga, kunne være politi, brannmann, flyvertinne eller … indianer. Mange oppfyller drømmen sin. For noen endrer drømmen seg mange ganger i løpet av barne- og ungdomstiden. På veien er det mange valg vi må ta.

kokker i arbeid. Foto.

Vi må velge hvilken videregående skole vi vil gå på, vi må velge om vi vil ha studiekompetanse og gå videre til en høgskole eller et universitet, eller om vi vil ta yrkesrettet utdanning med praksis og fagbrev.

Men hvorfor er dette et så sentralt spørsmål for oss? Hvorfor er det viktig med arbeid? Og hva er verdien av å ha et arbeid? Dette er noe av det vi skal se på under emnet «Arbeids- og næringsliv».

Et annet viktig område er arbeidsmiljø. Det handler ikke bare om det sosiale miljøet, men også om hvordan forholdet er til sjefen, hvordan ledelsen behandler de ansatte, og den fysiske arbeidsplassen.

Hva slags utdanning vi velger, får innvirkning på hvor stor valgfrihet vi har når vi skal søke jobb, hvilken fagorganisasjon vi kan tilhøre, og hva slags lønn vi kan få. Å være fagorganisert vil si at vi er medlem av en fagforening for vår yrkesgruppe. Fagforeningen hjelper oss med å sikre våre rettigheter og interesser. Den forhandler blant annet om lønn med arbeidsgiverne på vegne av arbeidstakerne. Vi skal se på hvilke fagforeninger og fagorganisasjoner som finnes, og hvordan disse organisasjonene kan hjelpe oss.

Likestilling i arbeidslivet er et tema som ofte er oppe til debatt. Vi skal se litt nærmere på hva likestilling i arbeidslivet vil si, og hva som er konsekvensene av et kjønnsdelt arbeidsmarked.

Alle arbeidsmarkeder har arbeidsledighet. Det er mulig at du ikke får jobb med en gang du er ferdig med utdanningen din, eller du kan miste jobben som følge av dårligere økonomiske tider eller omstruktureringer. Innenfor hovedområdet «Arbeids- og næringsliv» skal vi se på hva som er årsakene til arbeidsledighet, og hvordan vi kan redusere antall arbeidsledige.

Å være arbeidstaker betyr at man jobber for en arbeidsgiver. Hvis arbeidsgiveren er i privat sektor, er det gjerne et firma, mens typiske offentlige arbeidsgivere er skolen, kommunen, fylkesadministrasjonen, staten, et sykehus osv. Noen starter egen bedrift i stedet for å være arbeidstakere.

Emner

Arbeids- og næringsliv

  • Arbeid

    I arbeidslivet skiller vi gjerne mellom primær-, sekundær- og tertiærnæringer. I tillegg trekker vi et skille mellom privat og offentlig sektor.

  • Organisasjoner er en viktig del av det norske samfunnslivet. Spesielt viktige er likevel organisasjonene i arbeidslivet.

  • Hvert år blir det etablert mellom 11 000 og 26 000 nye bedrifter i Norge.