Hopp til innhold

 1. Home
 2. SamfunnsfagChevronRight
 3. Individ, samfunn og kulturChevronRight
 4. KriminalitetChevronRight
 5. Lovbrudd og tvisterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Lovbrudd og tvister

Domstolene er den tredje statsmakten. Den viktigste oppgaven domstolene har, er å løse konflikter. La oss se på hva det betyr.

Rettssal i Borgarting lagmannsrett. En person står med lovboken foran seg. Ellers er rettssalen tom. Foto.
 • To fraskilte som ikke kan bli enige om hvem som skal ha foreldre retten til barna, går til en domstol for å få saken avgjort.
 • En ansatt som mener seg ulovlig oppsagt, kan gå til retten for å få jobben tilbake.
 • Et menneske som dreper et annet, og som blir tatt, blir stilt for en domstol og straffet.

I de to første tilfellene er det foreldre som er i konflikt med hverandre og en arbeidsgiver i konflikt med en arbeidstaker. I det siste eksemplet er det et menneske som har brutt en lov som gjelder for alle innbyggerne i samfunnet. Derfor kan vi si at vedkommende er kommet i konflikt med resten av samfunnet, og en representant for samfunnet må straffe ham eller henne.

Domstolene løser konfliktene etter lover og forskrifter som er gitt av Stortinget eller regjeringen. Domstolene skal også forebygge konflikter og forbrytelser. Når de tolker lover og feller dommer, minner de oss samtidig om hvilke lover og regler som gjelder. Og når vi hører om hvilke straffer en forbryter får, blir vi dessuten minnet om at «forbrytelser lønner seg ikke». Den tredje hovedoppgaven til domstolene er rett og slett å idømme straffer. Forbryteren skal gjøre opp for seg.

Sivile saker og straffesaker

Uenighet om hvordan avtaler skal tolkes, om foreldreretten og om hvor høy en erstatningssum skal være, kaller vi sivile saker. Den ene parten bringer saken inn for en domstol, som sier hvem som har rett, og hvordan loven skal tolkes.

I straffesaker kan en bli ilagt straff for lovbrudd. Eksempler på de alvorligste lovbruddene er ran, drap, innbrudd eller voldtekt. I slike saker er det den offentlige påtalemyndigheten som reiser tiltale for en domstol. Den aller øverste lederen for påtalemyndigheten er riksadvokaten. Under seg har han statsadvokater og politimestere.


Mindre alvorlige lovbrudd straffes vanligvis med pengebøter, for eksempel om du kjører for fort, som du kan vedta på stedet om mulig. Et unntak er promillekjøring, der straffen er fengsel, som du blir idømt av en domstol.

Læringsressurser

Kriminalitet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Ung i fengsel

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter