Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Individ, samfunn og kulturChevronRight
  4. Du i samfunnetChevronRight
  5. Sosiale avvikChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sosiale avvik

Hva er sosiale avvik? Som oftest regnes dette som noe negativt, men i flere sammenhenger er det sosiale avvikere som driver samfunnet fremover til et annet og kanskje bedre samfunn?

veggtegning av punker. Foto.

Samfunnets sosiale kontroll bidrar til at de fleste retter seg etter normene. Men er normene evigvarende og uforanderlige? Nei, hver generasjon former samfunnet på sin måte og ut fra sitt eget etiske ståsted. Betyr det at fortidens normer bør kastes over bord for å gi rom for nye mennesker og en ny tid? Neppe! Men frihet til å forme samfunnet er viktig for nye generasjoner og gjør tilværelsen mer dynamisk og interessant.

vise fingeren. foto.
Det vil alltid være noen som er i opprør mot samfunnet. Men opprør kan også bidra til endring og et dynamisk samfunn.
Selv om den sosiale kontrollen i et samfunn er sterk, vil det alltid finnes mennesker som bryter med samfunnets normer. Enere er også avvikere, til en viss grad. Vår norske kultur preges av likhetstanken, og derfor vil mange mennesker som lykkes i livet, bli sett på som avvikere av fellesskapet. Enkelte bryter samfunnets lover og normer bevisst, fordi man ut fra sin egen etiske overbevisning ikke godtar storsamfunnets regler.

Samfunnets verdier utfordres av ungdomsopprør, som hippieopprøret fra slutten av 60-tallet og miljøbevegelsen i dag. De kommer ofte på kant med rådene oppfatninger i samfunnet, men bidrar med sitt engasjement til endring av samfunnet i en annen retning. Samfunnet bør være dynamisk, ikke statisk.

Men ikke alle lykkes med å tilpasse seg samfunnets normer og faller utenfor. Noen kjenner ikke normene, mens andre igjen er av ulike grunner ikke er i stand til å følge dem. Mindre brudd på uformelle normer kan medføre utstøtelse fra sosiale grupper eller avvisning. Brudd på de formelle normene er kriminalitet og fører oss over i samfunnets rettsapparatet, som er samfunnets formelle sanksjonsmulighet. Dermed blir de fleste innhentet av samfunnets normer over tid.

Læringsressurser

Du i samfunnet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter