Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Individ, samfunn og kulturChevronRight
  4. Du i samfunnetChevronRight
  5. KulturChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Kultur

En av de mest utfordrende oppgavene vi møter i samfunnsfaget, er å definere begrepet «kultur». Alle har vi en eller annen forståelse av begrepet, men definisjonene er grunnleggende forskjellige. Hva er for eksempel vår norske kultur? Kan vi i det hele tatt snakke om en kultur?

Ofte brukes begrepet multikulturell om den norske kulturen, for å vise at den er sammensatt av mange kulturer. Men hver og en av de mange kulturene i multikulturen er igjen sammensatte. Hva vil det for eksempel si å være norskamerikaner? Når vi bruker kulturbegrepet på denne måten, snakker vi om kultur i vid forstand.

To definisjoner

Antropologen Roger Keesing definerer kultur som «et system av kunnskap, ideer, verdier, regler, som ligger bak hva vi gjør, og som uttrykkes gjennom det vi gjør».

En annen definisjon stammer fra antropologen James W. Greene: «de elementene fra folks historie, tradisjoner, verdier og sosiale organisering som blir implisitt eller eksplisitt meningsfulle for deltakerne i krysskulturelle møter».

Keesings definisjon sier egentlig at kultur er alt vi er, alt vi gjør. Greene på den andre siden sier at kultur først blir tydelig når den møter andre kulturer.

For å gjøre det hele enda mer komplisert kan vi også bruke ordet kultur om ulike sektorer i samfunnet, for eksempel «idrettskultur». En enda snevrere betydning kan være den delen av samfunnet som omfatter det som har med kunst å gjøre, for eksempel «den kulturelle skolesekken».

Kulturen i vid og snever forstand er i stadig bevegelse, det samme gjelder vår forståelse av den. Den er det vi er, men også det vi er i møte med andre. Kultur er det vi har med oss, men også det vi skyver foran oss.

Læringsressurser

Du i samfunnet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter