Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Individ, samfunn og kulturChevronRight
  4. Du i samfunnetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Du i samfunnet

Du er et unikt individ, med en rekke personlige egenskaper. Selv om vi likner på hverandre som mennesker, med ører, klær og skjeve tenner, føler vi oss som individer, forskjellig fra alle andre. Hva er det som former oss og gjør oss til den vi er?

Er det de genene vi arver fra foreldrene og familien vår, eller er det forholdene vi vokser opp under, for eksempel hjemstedet, familien, venner og skolen? Det er summen av arv og miljø som danner identiteten vår.

Normer og regler

Normer og regler former oss som individer. De fleste opplever det som uproblematisk å følge reglene, men noen bryter dem. Det fører i verste fall til kriminalitet. Andre viktige spørsmål er hvordan kjønnsroller og familie- og samlivsformer endrer seg over tid og fra sted til sted. Akkurat som oppfatningen på disse områdene endrer seg, endrer også kulturen seg.

Kultur

Kultur er dermed det andre store temaet innenfor dette hovedområdet. Kultur er et ord som blir brukt i svært mange sammenhenger. Mange bruker det når de snakker om kunstuttrykk som film, teater og billedkunst, mens andre bruker begrepet kultur om sport, musikk i alle former eller i forbindelse med mat. I denne sammenheng forstår vi kultur som de skikkene, verdiene og væremåtene som blir overført fra en generasjon til den neste.

Læringsressurser

Du i samfunnet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter