Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Utforskeren ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Utforskeren

Utforskeren griper over i og inn i de andre hovedområdene i faget, og derfor skal man arbeide med kompetansemålene her samtidig som man arbeider med mål fra andre hovedområder. Utforskeren handler om hvordan man bygger opp samfunnsfaglig forståelse gjennom nysgjerrighet, undring og skapende aktiviteter.

BIlde tatt ovenifra av to unge studenter, en mann og en kvinne som sitter ved et bord med en datamaskin og skriveblokk

Å stimulere til kritisk vurdering av etablert og ny samfunnsfaglig kunnskap ved å bruke kilder og kildekritikk er sentralt. Utforskeren omfatter også formidling, diskusjon og utvikling av samfunnsfaglig kunnskap og kompetanse.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • formulere en aktuell samfunnsfaglig problemstilling og skrive en drøftende tekst ved å bruke fagbegreper, variert kildetilfang og kildehenvisninger
  • utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problemer og drøfte ulike løsningsforslag muntlig og skriftlig med presis bruk av fagbegreper
  • bruke varierte digitale søkestrategier for å finne og sammenligne informasjon som beskriver problemstillinger fra ulike synsvinkler, og vurdere kildenes formål og relevanse
  • bruke sammenfallende og motstridende informasjon fra statistikk til å drøfte en samfunnsfaglig problemstilling
  • drøfte samfunnsfaglige tema i digitale diskusjonsforumer og vurdere egne forståelser i lys av andres innlegg

Emner

Utforskeren

  • "Samfunnsfaglige tenkemåter» handler om hvordan man bygger opp samfunnsfaglig forståelse gjennom nysgjerrighet, undring og skapende aktiviteter.