Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Politikk og demokratiChevronRight
  4. Økonomisk politikk og ressurserChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Økonomisk politikk og ressurser

Det norske økonomiske systemet er et blandingssystem mellom to forskjellige typer økonomier. Det har hentet litt fra planøkonomi og litt fra markedsøkonomi. Vi skal se nærmere på dette, og vi spør hva som kjennetegner norsk økonomisk politikk – både i Norge og i verden.

Mynter foran et norsk flagg. Foto.

I Norge har staten ansvar for fordeling av goder og byrder i samfunnet, blant annet gjennom skatte- og avgiftspolitikken.

Norge har en mer enn vanlig åpen økonomi. Som et lite land, med et lite hjemmemarked, er Norge mer avhengig av eksport enn de fleste andre land. Med andre ord er vi her til lands avhengige av at mye av det som produseres her, blir solgt til utlandet, slik at vi kan tjene penger på det. Det gjør det spesielt viktig å få tilgang til andre lands markeder.

Den norske eksporten har vært og er fremdeles i stor grad basert på naturressurser. Fisk, mineraler, metaller, tømmer, olje og gass utgjør mye av ryggraden i norsk eksport.

Læringsressurser

Økonomisk politikk og ressurser