Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Politikk og demokratiChevronRight
  4. Demokrati, rettsstat og menneskerettigheterChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Demokrati, rettsstat og menneskerettigheter

Menneskerettserklæringen har en vel 200 år lang historie. Rettsstaten kan vi spore tilbake til Romerriket, mens demokrati som styreform har sitt utgangspunkt i antikkens Hellas. Likevel er dette begreper som er knyttet nært sammen i et moderne samfunn.

jente på skole i Irak. Foto.

Verken menneskerettigheter eller demokrati er en selvfølge, men både FN og EU understreker hvor viktig det er å se menneskerettighetene som noe universelt, og som sentrale elementer i demokratisering og utvikling. I stabile demokratier har man et rettssystem som fungerer til befolkningens beste, og innbyggerne er selv med på å påvirke styret av landet gjennom bruk av stemmeretten.

Norge er en rettsstat hvor staten blir styrt etter lover og regler. I en rettsstat kan ingen dømmes uten at dommen er forankret i gjeldende lov. Det grunnleggende prinsippet i rettsstaten er likhet for loven. Rettssystemet skal behandle alle likt.

Emnet skal både se på utfordringer for demokratiet og sammenhengen mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter.

Læringsressurser

Demokrati, rettsstat og menneskerettigheter