Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Politikk og demokratiChevronRight
  4. Velferd og levekårChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Velferd og levekår

Hva er velferd? Kanskje ser vi ikke at Norge er en velferdsstat, siden vi tar mange av velferdsgodene for gitt? Alle barn har for eksempel rett til skolegang betalt av staten. Og hvis du må være borte fra jobben på grunn av sykdom, får du sykelønn i den perioden du er syk.

en eldre person sittende i en lenestol med ryggen til. Foto.

I den norske velferdsstaten tar vi vare på innbyggerne, slik at alle er sikret et minimum av levestandard, uavhengig av egen eller foreldrenes inntekt. Velferdsstaten har vært kjempet fram politisk over lang tid, spesielt i etterkrigsårene.

FNs utviklingsprogram (UNDP) har flere ganger rangert Norge som det beste landet å leve i. Her skal vi ta for oss noen av de faktorene som gjør at Norge kommer såpass høyt opp på listene, og vi skal se litt på hva som ligger bak tallene.

Norge er et av verdens rikeste land. Hvordan kan det da ha seg at det blir flere og flere fattige her i landet? Og hvem er de fattige? Enslige pensjonister er blant de gruppene som ofte rammes av fattigdom i Norge. Her får du lære hva fattigdom er, og hva vi kan gjøre for å løse problemet. I tillegg får du vite litt om kostnadene ved å få folk ut av fattigdommen.

De fleste av oss kommer før eller siden til å ha kontakt med Nav. Og Nav-kontorene er ikke vanskelige å finne, for det er slike kontorer i alle kommuner og bydeler. Nav er en dør inn til mange viktige velferdsgoder. Her skal vi nevne noen eksempler på hvordan mange unge kan ha nytte av ytelser fra Nav. Noen tjenester er rettigheter som er like for alle – altså universelle. Andre tjenester gis bare til dem som har ekstra behov. Disse tjenestene kalles behovsprøvde.

Til slutt skal vi se på sammenhengen mellom levestandard, livskvalitet, lykke og økonomisk vekst.

Læringsressurser

Velferd og levekår