Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Politikk og demokratiChevronRight
  4. Det demokratiske systemet i NorgeChevronRight
  5. Refleksjonsoppgaver, det demokratiske systemetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Refleksjonsoppgaver, det demokratiske systemet

Oppgaver

Stortingssalen. Foto.
  1. Gå inn på stortinget.no og finn ut hvem som representerer ditt fylke på Stortinget. Undersøk videre om en eller flere av representantene fra ditt fylke har engasjert seg i lokale saker det siste året. Sett deg inn i saken du har funnet. Hvilke ulike svar eller løsninger har de ulike partiene i ditt lokalmiljø?
  2. Utenlandske borgere kan stemme ved kommune- og fylkestingsvalg etter at de har bodd i Norge i over tre år, men de kan ikke stemme ved stortingsvalg. Er du enig i denne ordningen? Hva tror du begrunnelsen kan være for å gi innvandrere stemmerett?
  3. Lag en oversikt over de partiene som er representert på Stortinget i dag. Del inn klassen i grupper, der hver gruppe får ansvar for ett parti. Forbered og hold et kort foredrag om partiets historie og hvilke saker som er viktige for partiet i dag.
  4. Norge er på vei til å bli et flerkulturelt samfunn. Påvirker det noen av de dimensjonene som er nevnt ovenfor? Vil noen av disse dimensjonene få større betydning etter hvert? Begrunn svaret ditt ved å finne gode eksempler.

Læringsressurser

Det demokratiske systemet i Norge

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter