Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Politikk og demokratiChevronRight
  4. Politikk er påvirkningChevronRight
  5. Holdninger til stemmerett for 16-åringerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Holdninger til stemmerett for 16-åringer

Disse oppgavene er knyttet til fagstoff om stemmerett for 16-åringer, men du må søke opp informasjon selv for å svare på spørsmålene.

en person putter stemmeseddel i valgurne. Foto.

Oppgave 1

Undersøk programmene til de politiske partiene og finn ut hvordan de stiller seg til stemmerett for 16-åringer.

Oppgave 2

Gjennomfør en avstemming i klassen om 16-åringer bør ha stemmerett eller ikke. Lag deretter et rollespill der en gruppe får i oppgave å argumentere for stemmerett for 16-åringer, og en gruppe som skal argumentere mot. Når rollespillet er over, skal en gjennomføre en ny avstemming. Diskuter resultatet.

Læringsressurser

Politikk er påvirkning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?