Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Politikk og demokratiChevronRight
  4. Politikk er påvirkningChevronRight
  5. Deltagelse i organisasjonerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Deltagelse i organisasjoner

Natur og Ungdom demonstrerer. Foto.

Oppgave 1

Ta utgangspunkt i denne statistikken:

Statistikkbanken: Organisasjonsdeltagelse

  1. Sammenlign de unges deltagelse i organisasjoner med andre aldersgrupper. Hva finner du? Hvordan vil du forklare det du finner?
  2. Sammenlign kvinners og menns deltagelse i organisasjoner. Hva finner du? Hvordan vil du forklare det?

Oppgave 2

Gjør en kartlegging i klassen over hvor mange som er medlem i en organisasjon, og hvilke typer organisasjoner de er medlemmer av.

Læringsressurser

Politikk er påvirkning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?