Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Politikk og demokratiChevronRight
  4. Politikk er påvirkningChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Politikk er påvirkning

Det er vi som bor i landet, som skaper politikk gjennom det engasjementet vi viser. Vi har flere kanaler for slik politisk innflytelse: Valgkanalen, organisasjonskanalen, aksjonskanalen og mediekanalen.

demonstrasjon mot muslimhets. foto.

Demokratiet er bygd på en tro på det gode i mennesket og har sterke røtter i humanismen, som sier at hvert enkelt menneske er like mye verd, uavhengig av alder eller forutsetninger. Det som truer dette menneskesynet, er også en trussel mot den demokratiske styreformen. Å snakke om at kvinner er mindre verd enn menn, eller at gamle mennesker er mindre verd enn unge, er antidemokratisk. Ideologier og religioner som plasserer folk i ulike verdikategorier, kan være en trussel mot demokratiet.

Den synkende valgdeltakelsen ved valgene har vært et viktig bakteppe for å sette ned stemmerettsalderen til 16 år. Det blir også stilt spørsmål om muligheten for å delta ved valg vil føre til større bevissthet blant ungdom om deres rolle i lokalt samfunnsliv og om muligheten de har til å påvirke lokale forhold.

Læringsressurser

Politikk er påvirkning

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?