Hopp til innhold

  1. Home
  2. Samfunnsfag YF Vg2ChevronRight
  3. Politikk og demokratiChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Politikk og demokrati

«Politikk er å ville.» Slik formulerte den svenske politikeren og seinere statsministeren Olof Palme det ved sosialdemokratenes partilandsmøte i Sverige i 1964. Palme ble en innflytelsesrik politiker både i Sverige og internasjonalt, men betalte en høy pris. I 1986 ble han skutt og drept, og drapet er aldri blitt oppklart. Var det politisk motivert? Kanskje får vi aldri vite svaret.

Vadsø kommunes administrasjonsbygning. Foto.

Ordet politikk kommer fra gresk politikos, «det som angår byen/staten». Politikk handler om fordeling av goder og byrder i et samfunn.

Her skal vi se nærmere på hvordan Norge blir styrt, og hva som påvirker politiske endringsprosesser. Hvem har stemmerett? Hvorfor har ulike partier ulike svar på de felles oppgavene vi har i storsamfunnet? Hvilke interesser er i konflikt med hverandre? Oljeutvinning, fiskerinæring og turisme på samme sted er eksempler på kryssende interesser, der ikke alle aktører kan få oppfylt sine ønsker.

Vi skal også se på våre rettigheter og plikter i storsamfunnet. Hva kan vi forvente oss av det offentlige, og hva kan samfunnet kreve av oss? Akkurat nå går du på skolen. Den blir betalt av det offentlige, som igjen henter utgiftene til skoledrift fra skatter og avgifter. Hva er grunnen til at staten vil satse på akkurat din utdanning?

Gjennom mediene hører vi ofte at Norge er verdens beste land å leve i, og at vi har verdens høyeste levestandard. Hva betyr det for deg? Skal vi dele noe av dette med flyktninger og andre som ikke har det så bra? Har vi til tross for dette også fattigdom i Norge i dag? I denne delen skal vi også se på levestandard og livskvalitet.

Er den norske samfunnsmodellen bærekraftig? Og hvordan utnytter vi ressursene våre? Driver vi fiskeriene slik at fisken kan reprodusere seg? Tar vi ut tømmer fra skogen slik at den klarer å hente seg inn igjen? Satser vi for ensidig på utvinning av olje og gass? Hva med bruken av fornybare ressurser?

Til slutt ser vi nærmere på menneskenes levekår generelt, over hele verden. De første menneskerettighetene ble formulert i den amerikanske uavhengighetserklæringen i 1776 og under den franske revolusjonen i 1789. I 1948 lanserte FN «Verdenserklæringen om menneskerettighetene», som skulle gjelde for alle mennesker, uavhengig av rase, kjønn, religionstilhørighet eller hvilket land de kommer fra. Finn den og les den!

Emner

Politikk og demokrati

  • Vi har organisert en del ressurser om stortingsvalg i en pakke, slik at de lettere kan brukes i opplæringen i samfunnsfag.

  • Det er vi som bor i landet, som skaper politikk gjennom det engasjementet vi viser. Vi har flere kanaler for slik politisk innflytelse.

  • I Norge har vi demokrati og ytringsfrihet. Du kan mene hva du vil, og du kan fortelle om det i all åpenhet. På den måten kan du være med og påvirke hvordan landet skal styres, i stort og smått.

  • I den norske velferdsstaten tar vi vare på innbyggerne, slik at alle er sikret et minimum av levestandard, uavhengig av egen eller foreldrenes inntekt.