Hopp til innhold

  1. Home
  2. Teknologi- og industrifagChevronRight
  3. ProduksjonChevronRight
  4. TegningsforståelseChevronRight
  5. Piping and Instrumentation Diagram (P&ID)ChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID)

P&ID er en forkortelse for det engelske uttrykket “Piping and Instrumentation Diagram”. Dette er et skjema som beskriver mange detaljer om prosess- og instrumenteringsutstyret. På norsk kalles denne typen diagram av og til “teknisk flytskjema” (TFS), men det vanligste er å bruke P&ID også her.

Mongstad

Et oversiktskart over alle funksjoner

Et P&ID er ganske forskjellig fra et flytskjema. I et flytskjema er vi gjerne ute etter å lage et diagram som beskriver en prosess slik at det skal bli enklere å forstå “flyten” i denne. Hensikten med et P&ID er derimot å dokumentere funksjonaliteten til anlegget og utstyret. For å få til det må et P&ID være mye mer detaljert enn et flytskjema. Det betyr blant annet at alle reguleringssløyfene er tegnet inn i et P&ID. Reguleringssløyfer tar man vanligvis ikke med i et flytskjema.

I et flytskjema bruker vi som oftest firkantede bokser for å vise enhetsoperasjoner. En enkelt enhetsoperasjon kan bestå av mange ulike utstyrsdeler. I et P&ID tegnes alle utstyrsdeler inn, uansett hvor små og uviktige de måtte virke. Alt skal med!

P&ID er et detaljert, teknisk diagram som viser hvordan alt prosessutstyr er knyttet sammen, og som viser alle instrumenter og reguleringssløyfer.

Ikke i målestokk

Et P&ID er ikke tegnet i skala, det vil si at utstyrsdelene på diagrammet ikke har riktig størrelse i forhold til hverandre. Derfor kan pumper og ventiler på et P&ID ofte se veldig store ut sammenlignet med tanker og annet utstyr.

Hvordan de ulike delene er plassert i forhold til hverandre, vises heller ikke i et P&ID. For eksempel kan utstyr som på skjemaet ser ut til å ligge langt fra hverandre, i virkeligheten være plassert tett sammen.

Læringsressurser

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID)

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter