Hopp til innhold

 1. Home
 2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
 3. DokumentasjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Dokumentasjon

Dokumentasjon er en skriftlig bekreftelse på noe som er utført.

Dokumentasjon

Ordet dokumentasjon er for mange litt diffust (uklart).
Forklaringen er enkel:

Dokumentasjon er en skriftlig bekreftelse på noe
som er utført.


En arbeidsordre er en dokumentasjon fordi den sier hva som er gjort. Dette er også bekreftet med signaturer, både for egenkontroll og sluttkontroll. En skrevet rapport er en dokumentasjon. Et bilde kan også være en dokumentasjon.

Operatørinstruks

Operatør er et begrep som har erstattet det gamle begrepet "arbeider" og som nå omfatter mer. Begrepet er kjønnsnøytralt og sier ikke noe om utdanning og kompetanse. En operatør kan være alt fra en høyt spesialisert sveiser til en ufaglært som går som hjelpearbeider. En operatør utfører en operasjon.

På skolen din har du et skolereglement. Vi kan si at dette tilsvarer den operatørinstruksen du vil få når du går ut i arbeidslivet.
Når en operatør er tildelt et arbeid, har han plikt til og ansvar for å utføre arbeidet i henhold til følgende rutiner:

 • melde fra til arbeidsformann ved feil eller mangler på produktet eller produksjonsunderlaget
 • kontrollere rett dimensjon og kvalitet på material/materiell
 • kontrollere måleutstyr ved serieproduksjon
 • kontrollere jigger og maler før produksjon starter, og kontakte formann som skal kontrollere første enheten ved serieproduksjon
 • utføre sveising i henhold til SPS- eller H.M.V.-sveisestandard
 • utføre arbeidet fagmessig, avgrade og avpusse produktet
 • gi melding til arbeidsformann ved overordnet kontroll. Utføre og dokumentere med dato og signatur for egenkontroll iht. tegninger og/eller prosedyrer før neste opperasjon tar til. Neste operatør skal ikke påbegynne arbeidet før den forrige har kontrollert og signert. Sørge for at arbeidsordre blir sendt med produktet
 • for operatører som utfører spesielle prosesser som sveising og overflatebehandling, skal disse operasjonene alltid kontrolleres iht. spesifiserte prosedyrer eller arbeidsstandarder
 • registrere avvik og forslag til endringer om nødvendig i samarbeid med arbeidsformann
 • bruke nødvendig og tilgjengelig verneutstyr
 • registrere forbruk av medgått tid og tid som har gått med til heft
 • innrette seg etter og følge gjeldende arbeidstid og pauser

Arbeidsordre

Dette er det viktigste dokumentet du møter når du kommer ut i arbeidslivet. Så å si alle bedrifter har i dag en eller annen variant av dette dokumentet, og versjonene kan være temmelig ulike.
De viktigste poengene med arbeidsordren er:

 • å instruere operatøren om hva han skal gjøre
 • å henvise til tegninger og andre nødvendige prosedyrer
 • å dokumentere at arbeidet er utført ved egen og/eller ekstern kontroll

I eksemplene under vil du se en virkelig arbeidsordre og hvordan den blir brukt.

Arbeidsordre. Foto.
Arbeidsordre side 1
Arbeidsordre side 2. Foto.
Arbeidsordre side 2

Læringsressurser

Dokumentasjon