Hopp til innhold

  1. Home
  2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
  3. HydraulikkChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Hydraulikk

Ordet hydro betyr "væske, noe flytende". Med hydraulikk mener vi overføring av krefter ved hjelp av væske. Her skal vi begrense oss til å se på oljehydraulikk, men det kan også benyttes andre væsker, for eksempel vann.

Hydrauliker i fabrikklokale.foto.

Hydraulikk er overføring av kraft og bevegelse ved hjelp av væske.

Oljehydraulikk er en kraftform som er mye anvendt i industrien. Hydraulikk er mye brukt til verktøymaskiner, robotteknikk, anleggsmaskiner og flyteknikk. Den største fordelen med hydraulikk er at mye kraft kan overføres ved hjelp av relativt små komponenter. Hydraulikken har gode akselerasjonsegenskaper og tåler harde miljøer.

Symboler og skjemaer er tegnet i henhold til Norsk Standard, NS-ISO 1219-1:2006.

Fordeler og ulemper med hydraulikk

Forskjellen mellom pneumatikk og hydraulikk er ikke så veldig stor. Hovedforskjellene er at olje, som er drivmediet i hydraulikk, ikke lar seg komprimere som luft, som er drivmediet i pneumatikk. Dette gjør at det ikke blir svingninger i systemene, som vi ser kan oppstå med store mottrykk i pneumatikken. Systemene blir derfor også mer presise. Vi kan i tillegg bruke vesentlig høyere trykk enn i pneumatikken, noe som fører til mer kraft. Mens vi i pneumatiske systemer sender returluften ut som eksos, må vi i hydrauliske systemer bruke returslanger som leder oljen tilbake til tanken.

Enheter og definisjoner.
Bar

Enhet for trykk.
Dette er ikke den helt riktige
betegnelsen for trykk, men brukes
mye i fagmiljøet.

Pa

Pascal, SI enhet og den enheten som er
bestemt at skal brukes

1 bar = 100 000 Pa
1 kp/cm^2 = 0,981 bar
1 psi = 0,07 bar
1 bar= 0,1 MPa

Kilopond per cm^2, gammel enhet som
ikke brukes lenger.

Pounds per square inch,
engelsk/amerikansk enhet som brukes
mye ennå.

Atm. (atmosfære) =
1,013 bar

Dette Avviker så lite fra 1 bar, så vi
setter i dette kapittelet, 1 Atm = 1 Bar.

Overtrykk: Bar

Trykk som er over atmosfæretrykket.T¨
rykket som vi leser av på en måler
(manometer).
Vi kan også finne benevnelser som barg
og psig. "g" betyr for gauge, engelsk for
viser eller skala og står for overtrykk.

Absolutt trykk: bara Totalt lufttrykk. Overtrykk + atmosfære-
trykk. a'en betyr absolutt.
Trykket vi bruker når vi gjør beregninger
Vi kan også finne psia.
Lift på saksheis utenfor hus med mange etasjer. foto.
Sakseheis som drives av en hydraulisk eller pneumatisk system

Fordeler:
• store krefter på vanskelig tilgjengelige steder
• små arbeidselementer
• fjernstyring er enkelt med elektrohydraulikk
• roterende eller lineær bevegelse (motor − sylinder)
• enkelt å sikre mot overbelastning
• selvsmørende når vi bruker olje som medium
• regnes som stiv kraftoverføring over avstand
• trinnløs regulering av kraft og hastighet
• lett å automatisere
• liten brannfare

Ulemper:
• oljesøl
• lav virkningsgrad, cirka 50−75 prosent for et anlegg inklusiv pumpe (varierer)
• vanskelig og dyrt å lage synkrone bevegelser (for eksempel at sylindere skal gå likt ved ulik belastning)
• tåler lite forurensning og luft i medium
• varierende viskositet (fra kald til varm olje)
• støy, som det er dyrt å redusere

HMS

Når vi arbeider med hydraulikk, må vi ta en rekke hensyn med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Det som skiller seg mest fra pneumatikk i denne sammenhengen, er de store kreftene som oppstår, samt oljens påvirkning på miljøet og oss selv.

Trykk

Hydraulisk trykk forplanter seg likt i alle retninger.
Vi definerer trykk på følgende måte:

Trykk =KraftAreal
Vi sier derfor at trykk er kraft per flateenhet. Enhetene vi bruker, kan være forskjellige, men i henhold til SI-systemet skal vi måle trykket i pascal (Pa). Vi får 1Pa ved å fordele en kraft på 1N over 1m2.
Dette kan også skrives i formelen:

1 Pa = 1N1m2
Eller:

P = FAF = P . A
Dette kan vi bruke for å beregne skyvekraften til en sylinder. For å kunne regne med benevningene newton, bar og cm2 ganger vi
med 10:

F = P . A . 10

Hydraulisk trykk bygger seg opp som et resultat av strømningsmotstand.

Hydraulisk kraftoverføring

En praktisk utnyttelse av trykkforplantningen i væsker er den hydrauliske kraftforsterkeren, også kalt hydraulisk vektstang. Med en slik vektstang kan vi løfte en stor last (F2) ved hjelp av en relativt liten betjeningskraft (F1).

Hydraulisk anlegg - prinsipp
Hydraulisk anlegg - prinsipp

Læringsressurser

Hydraulikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

  • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

    Repetisjonsoppgave - Hydraulikk

    Tilleggsstoff
    AdditionalTilleggstoff