Hopp til innhold

  1. Home
  2. Teknikk og industriell produksjonChevronRight
  3. ElektrisitetslæreChevronRight
  4. Serie- og parallellkoblingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Serie- og parallellkobling

I en seriekobling er flere komponenter i en elektrisk krets koblet etter hverandre, mens i en parallellkobling er de elektriske komponentene koblet ved siden av hverandre.

Seriekobling

I en juletrebelysning er alle lampene seriekoblet. Alle lampene lyser like sterkt, noe som betyr at alle lampene trekker like mye strøm.

Det må altså være like stor spenning over hver enkelt lampe. Ikke alle seriekoblinger fordeler spenningen likt over forbrukerne, men strømmen er lik i alle ledd.

I elektroteknikk vil vi snakke om forskjellige potensialer. Vi sammenligner da to eller flere spenninger i forhold til et fastlagt referansepunkt. På den måten kan vi få positive og negative potensialer eller spenninger.

Seriekoblede forbrukere
Vi vet fra før at strømmen går fra pluss til minus i en likestrømkrets, og at strømmen er like stor i hele kretsen. Spenningen er høy på plusspolen til batteriet og lav på minuspolen.
Totalresistansen (resultantresistansen) i en seriekobling er lik summen av enkeltresistanser.
Rt = R1 + R2 + R3 + R4 + . . .

Rt = 4 Ω + 8 Ω + 2 Ω + 10 Ω = 24 Ω

Regneeksempler Seriekobling - Grunnleggende elektroteknikk, likestrøm

Noen viktige huskeregler:

  • I en seriekobling er totalresistansen lik summen av alle enkeltresistansene.
  • I en seriekobling er strømmen lik i hele kretsen, spenningen fordeler seg over forbrukerne etter hvor stor motstand strømmen møter. Merk: I en seriekobling er summen av delspenningene lik spenningen på spenningskilden.


Parallellkobling

Parallellkobling er den vanligste måten å koble sammen forbruksapparater til en spenning. Hjemme parallellkobles alle lamper, panelovner, komfyr, vaskemaskin osv. til 230 V-uttakene.
Alle lampene, varmeelementene og de elektriske motorene i en bil kobles gjennom kabler og sikringer til det samme 12 V-batteriet i parallellkobling.

Fra spenningskilden går det strøm til hvert av forbruksapparatene. Den samlede strømmen som går ut fra kilden, blir summen av alle strømmene. Dette fant Kirchhoff ut og laget sin første setning: Summen av alle strømmene til et knutepunkt er lik summen av alle strømmene fra det samme knutepunktet.

I den ene parallellkoblingen med bare to forbrukere kan vi beregne totalresistansen med denne formelen:

Regneeksempler Parallellkobling - Grunnleggende elektroteknikk, likestrøm

Viktige regler når du arbeider med parallellkobling:

  • I en parallellkobling er spenningen lik i hele kretsen, strømmen fordeler seg over forbrukerne.
  • I en parallellkobling er alltid totalresistansen (erstatningsresistansen) mindre enn den minste enkeltresistansen. Når vi har flere parallelle forbrukere, må erstatningsresistansen beregnes med denne formelen.


Oftest har vi ikke rene seriekoblinger eller parallellkoblinger, men en blanding av disse to koblingstypene.

Serie- og parallellkobling av strømkilder
Størrelsen på et batteri blir oppgitt i spenning og kapasitet. Har vi et batteri der spenningen er på 12 volt (V) og kapasiteten er 60 amperetimer (Ah), betyr det at et fullt oppladet batteri kan levere en strøm på 1 ampere i 60 timer før det er utladet. Vi kan øke spenning eller kapasitet ved å koble sammen flere batterier.

Noen eksempler: les mer

Når vi seriekobler to batterier, 12 V, 60 Ah, får vi en spenningskilde på 24 V, men kapasiteten er fortsatt 60 Ah.

Når vi parallellkobler to batterier, 12 V, 60 Ah, får vi en spenningskilde på 12 V, men kapasiteten er økt til 120 Ah.

Har vi en lommelykt med 4,5 volt lyspære, må vi seriekoble tre batterier på 1,5 volt for å få rett spenning. Skal du gi starthjelp til en bil med svakt batteri, må du parallellkoble batteriene for å øke kapasiteten uten at spenningen øker.

Læringsressurser

Serie- og parallellkobling