Hopp til innhold

 1. Home
 2. IKT-servicefag Vg2ChevronRight
 3. Planlegging og dokumentasjonChevronRight
 4. DriftsstøtteChevronRight
 5. SikkerhetskopieringChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sikkerhetskopiering

Alle virksomheter må ha en rutine for sikkerhetskopiering, men det slurves dessverre mye.

Sikkerhetskopiering av data. Foto.

Det er ikke nok bare å kjøre regelmessig sikkerhetskopiering. Det må finnes en rutine som sikrer at kopieringen utføres riktig, at kopiene oppbevares trygt, og at det er mulig å legge kopien tilbake hvis man mister data.

En god rutine for sikkerhetskopiering bør inneholde informasjon om

 • hvor ofte det skal kjøres sikkerhetskopiering
 • når det skal kjøres sikkerhetskopiering
 • hva slags sikkerhetskopiering som skal utføres
 • hva det skal tas kopi av
 • hvem som er ansvarlig for at det kjøres sikkerhetskopiering
 • hvem som overtar hvis den ansvarlige ikke er tilgjengelig
 • hvordan sikkerhetskopieringen utføres
 • hvordan det skal kontrolleres at sikkerhetskopieringen er i orden
 • hvor og hvordan sikkerhetskopier skal oppbevares
 • hvordan en eventuell tilbakekopiering utføres
 • hvem som er ansvarlig for å oppdatere rutinen og kontrollere at den blir fulgt

Du synes kanskje at denne rutinen virker omfattende, men alle punktene er viktige. Det er for eksempel ikke uvanlig at en virksomhet tror de har sikkerhetskopier, men når uhellet er ute og data skal hentes tilbake, viser det seg at kopien er ubrukelig. Man har startet sikkerhetskopieringen hver dag, men ikke oppdaget at den ikke kjørte som den skulle, fordi det ikke var noen rutine for å kontrollere kopien etter kjøring.

Alle punkter i rutinen må testes, slik at man er sikker på at de fungerer slik de er ment. Dette er særlig kritisk i forbindelse med tilbakekopiering av data. Mange virksomheter har aldri testet om tilbakekopiering fungerer slik det skal, og vet ikke om det virker eller hvor lang tid det tar, fordi de ikke har opplevd en systemkrasj ennå.

Et annet typisk eksempel er utskifting av lagringsmediet som benyttes til sikkerhetskopiering. Etter hvert som datamengdene øker og teknologien utvikler seg, må også metoden og lagringsmedia for sikkerhetskopier oppgraderes.

En felle mange har gått i, er at de har skiftet ut for eksempel en gammel tapestreamer med nyere teknologi uten å ta vare på den gamle streameren. Når man så et halvt år senere har behov for å kopiere tilbake data som ligger på en av de gamle streamerkassettene, har man ikke lenger noen stasjon som kan lese den.

Læringsressurser

Driftsstøtte