Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. YrkessituasjonerChevronRight
  4. Yrke: ApotekteknikerChevronRight
  5. DiskrimineringChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Diskriminering

Babiri trives ganske godt på arbeidsplassen sin, men det er én av de andre ansatte hun synes det er vanskelig å samarbeide med.

Ragna, som hun heter, har jobbet der i mange år, og Babiri har en følelse av at Ragna ikke liker henne. Ragna snakker aldri direkte til Babiri, og hun hilser sjelden når de treffes om morgenen. Babiri skjønner ikke helt hvorfor, men mistenker at det er på grunn av hudfargen hun har, og at hun kommer fra Afrika. Babiri mener at dette er diskriminering. Hun blir usikker og redd for å gjøre feil når hun arbeider sammen med Ragna.

Diskuter følgende spørsmål i grupper:
• Hva er diskriminering?
• I Norge har vi en diskrimineringslov, finn den.
• Hva er formålet med denne loven?
• Hva sier loven om hva som er diskriminering?
• Blir Babiri utsatt for diskriminering? Begrunn svarene deres.

Læringsressurser

Yrke: Apotektekniker