Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. VelferdsstatenChevronRight
  4. Helse- og sosialsektorenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Helse- og sosialsektoren

Helse- og sosialsektoren gir innbyggerne kommunale omsorgstjenester, helsetjenester og sosiale tjenester. NAV-kontorene har ansvaret for de sosiale tjenestene. Fastlegeordningen er også kommunenes ansvar.

Et barn og en voksen leker med mynter på et bord. Foto.

Kommunene har ansvaret for å gi gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle i sin kommune som trenger det, uansett alder eller diagnose. Det er staten som lager føringer på dette og kontrollerer at kommunene følger lovverket. Loven som regulerer dette arbeidet heter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, også kalt helse- og omsorgstjenesteloven, og inneholder regler om kommunens ansvar til alle som oppholder seg i kommunen. Loven gjelder også alle som har private avtaler med kommunen om tjenesteytelser.

Læringsressurser

Helse- og sosialsektoren