Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. KommunikasjonChevronRight
 4. Profesjonell kommunikasjonChevronRight
 5. Å sette sammen grupperChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Å sette sammen grupper

Når man skal sette sammen en gruppe, ønsker man at gruppa skal bestå av mennesker som kan jobbe godt sammen.

Ungdommer gjør gruppearbeid. Foto.

Du har sikkert opplevd at lærere eller andre har plassert deg i en gruppe som fungerte kjempegodt og kanskje også i en gruppe som overhodet ikke fungerte.

Som fagarbeider kan det være at du skal sette sammen grupper. Det kan være barn som skal gjøre en aktivitet sammen i barnehagen, ungdommer som skal gjøre et konkret arbeid, eller eldre som skal på utflukt sammen.

Det er en rekke ting man bør tenke over før man plasserer mennesker i bestemte grupper:

 • Skal medlemmene selv få velge hvem de vil være på gruppe med? Den største faren med denne måten å opprette grupper på er at noen ikke blir bedt om å delta i noen gruppe, de blir ikke valgt.
 • Har gruppa noen som vil ta ledelsen og drive arbeidet i gruppa?
 • Er gruppa sammensatt slik at alle har forutsetning for å bidra med noe i gruppearbeidet?
 • Er dette en gruppe som alle har muligheter for å lære noe i?
 • Er det sannsynlig at alle vil trives i denne gruppa?
 • Dersom en klasse har noen som alltid lurer seg unna, skal man da spre disse på ulike grupper eller plassere dem i én gruppe?
 • Er det akseptabelt at noen ikke vil jobbe i gruppe?
 • Hva gjør du om noen blir utestengt?

Utfordringer til deg:

 1. Hva er en homogen gruppe? Gi eksempler.
 2. Hva er en heterogen gruppe? Gi eksempler.
 3. Tenk deg at du skulle dele en sjetteklasse i grupper. Hvordan ville du gjort det?

Læringsressurser

Profesjonell kommunikasjon

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff