Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. Hygiene og smitteChevronRight
 4. Grunnleggende hygieneChevronRight
 5. Hygiene og helseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hygiene og helse

Ordet hygiene kommer fra gresk hygieia, som betyr «sunn». God hygiene er bra for helsa og forebygger sykdom. Vi tar vare på vår personlige hygiene for å kjenne velvære og få en følelse av god helse.

Helsearbeider vasker hender. Foto.

Samfunnshygiene dreier seg om de tiltakene som offentlige myndigheter har ansvar for, og som er forebyggende helsetiltak for hele befolkningen.

Vi utsettes daglig for mikroorganismer som kan gjøre oss syke. For å hindre sykdom må vi både hindre mikroorganismene i å spre seg og bygge opp og holde ved like et godt immunforsvar. Som yrkesutøver i helse- og sosialsektoren trenger du kunnskap om og gode holdninger til hygiene, slik at du kan forebygge smitte og ta vare på både din egen og andres helse.

Som fagarbeider vil du komme i nær kontakt med mennesker i ulike situasjoner og livsfaser. Noen av disse er allerede syke, eller de er i en situasjon der de er spesielt utsatt for smitte. De vil trenge din hjelp for å ivareta sin egen personlige hygiene.

Din kunnskap om hygiene og dine holdninger til hygiene kan derfor være av stor betydning for brukernes helse og deres opplevelse av velvære. Det vil samtidig gi et tryggere opphold for brukere, pasientene og bedre arbeidsmiljø for de ansatte.

Kompetanse i hygiene handler om

 • kunnskap om mikroorganismer, immunforsvaret og smittekjeden
 • kunnskap om hvordan smitte overføres, om hvilke situasjoner vi er mest utsatt for smitte i, og om konkrete tiltak du og andre kan sette inn for å begrense mulighetene for at smitte blir overført
 • forståelse for viktigheten av god hygiene
 • ferdighet i å inkludere hygienetiltak i ditt daglige arbeid

Selv om vi i dag har god kunnskap om hygiene, ser vi at infeksjonssykdommer forekommer. Det finnes mikroorganismer som er motstandsdyktige mot antibiotika, og vi hører om epidemier og pandemier, som betyr utbrudd av smittsomme sykdommer som sprer seg raskt mellom mennesker.

Utfordringer til deg

 1. Hva betyr ordet hygiene?
 2. Forklar begrepene personlig hygiene og samfunnshygiene.
 3. Teksten over er knyttet til kompetansemålet som sier at du skal gjøre rede for kjennetegn på profesjonalitet i yrke. Diskuter hva kunnskap om hygiene har med profesjonalitet å gjøre.

Læringsressurser

Grunnleggende hygiene

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Smittevern i sykehus

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for oppgaver og aktiviteter.