1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. YrkeslivetChevronRight
  4. Yrker i helse-, sosial- og oppvekstsektorenChevronRight
  5. Yrkene i de ulike sektoreneChevronRight
  6. OrtopediteknikerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Ortopeditekniker

Ortopediteknikeren framstiller, vedlikeholder og reparerer ortopediske hjelpemidler. Ortopediteknikeren deltar ved tilpasning og utprøving av hjelpemidler, i samarbeid med ortopediingeniører, leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Hva gjør en ortopeditekniker?

Sentrale arbeidsområder er

  • å tolke arbeidstegninger for det hjelpemidlet som skal framstilles
  • å håndtere materialer, verktøy og maskiner
  • å arbeide etter arbeidsinstrukser og gjeldende manualer
  • å kommunisere med pasienter og andre yrkesgrupper for å få en helhetlig forståelse av det hjelpemiddelet som skal framstilles
  • å vurdere kvaliteten av eget arbeid og rapportere avvik

Hvor jobber en ortopeditekniker?

Ortopediteknikeren jobber i private eller statlige ortopediske verksteder.

Læringsressurser

Yrkene i de ulike sektorene