Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. Profesjonell yrkesutøvelseChevronRight
  4. Yrkene innen helse- og oppvekstfagChevronRight
  5. HelsefagarbeiderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Helsefagarbeider

Helsefagarbeideren samarbeider med andre yrkesgrupper om pleie, omsorg og miljøarbeid for brukere av helse- og oppveksttjenester. I denne filmen møter du en helsefagarbeider som forteller om utdanning, egenskaper og vanlige arbeidsoppgaver.

Som helsefagarbeider skal du yte profesjonell helsehjelp og ivareta hver enkelt brukers behov for pleie og omsorg. Arbeidsoppgavene er varierte og innebærer kontakt med mennesker i alle aldre med ulik helse og funksjonsevne. Helsefagarbeideren kan jobbe på mange ulike arbeidssteder innen kommunale helse- og oppveksttjenester, sykehus og private omsorgstjenester.

Utfordringer til deg

Se filmen og bruk lenkene under til å svare på disse spørsmålene.

  1. Hvordan er det ordinære utdanningsløpet for å bli helsefagarbeider?
  2. Hvilke egenskaper er nødvendige i dette yrket?
  3. Hva er vanlige arbeidsoppgaver for en helsefagarbeider?
  4. Hvilke mulige arbeidssteder kan du finne for en helsefagarbeider?
  5. Hvorfor er det viktig å tenke på ergonomi i jobben som helsefagarbeider?

Læringsressurser

Yrkene innen helse- og oppvekstfag