Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. YrkeslivetChevronRight
 4. Yrker i helse-, sosial- og oppvekstsektorenChevronRight
 5. Opplæring på arbeidsplassenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Opplæring på arbeidsplassen

Når du er fagarbeider, har du gått minimum tolv år på skolen, og du har vært i opplæring i en bedrift. I løpet av denne tiden har du lært mye, og dette har du dokumentert gjennom eksamener og en fagprøve. Men etter at du har begynt å jobbe, er det enda mye du må lære. Vi må lære hele livet.

Glade kollegaer. Foto.

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å sørge for at de ansatte har fått den nødvendige opplæringen for å kunne utføre arbeidet på en trygg og sikker måte. Formålet med bestemmelsen er

 • å sikre at de ansatte mestrer arbeidet
 • å sikre en helsefremmende og meningsfylt arbeidsplass for de ansatte
 • å unngå ulykker
 • å fremme produktivitet
 • å hindre utstøting fra arbeidet

Videre sier arbeidsmiljøloven at de ansatte skal holdes løpende informert om og medvirke ved utforming av systemer som nyttes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet.

Risiko og sikkerhet

Som ansatt skal du altså ha opplæring og løpende informasjon ved ansettelsen og gjennom hele ansettelsesforholdet. Når du skal starte på et arbeid du ikke har gjort før, skal arbeidsgiver sørge for å gjennomføre en risikovurdering og en sikker jobbanalyse som skal avdekke behovet du har for opplæring.

En arbeidstaker som nekter å ta imot opplæring, blir vurdert som en sikkerhetsrisiko. Dette kan medføre at arbeidsgiver må si opp arbeidstakeren for å ivareta sikkerheten.

Service og profesjonalitet

Som profesjonell yrkesutøver er det viktig at du holder deg faglig oppdatert, slik at du til enhver tid kan gi kunder, pasienter og brukere et best mulig tilbud. De aller fleste vil i tillegg oppleve jobben som mer meningsfull dersom de vet at de er faglig oppdatert.

Utfordringer til deg

 1. Ta utgangspunkt i teksten over og diskuter hva som menes med begrepet livslang læring.
 2. Les om de ulike yrkene innen helse-, sosial- og oppvekstsektoren og om hvordan endringer i samfunnet påvirker yrkesutøvelsen. Lag et tankekart over temaet
  behov for opplæring av de ansatte i helse-, sosial- og oppvekstsektoren.
 3. Intervju en yrkesutøver om hvordan hans eller hennes arbeidsplass legger til rette for opplæring, og i hvilken grad hun eller han selv tar initiativ til å få opplæring.
 4. Finn de følgende paragrafene i arbeidsmiljøloven, og diskuter hva de innebærer for den ansatte, og hva de innebærer for arbeidsgiveren:
  • § 1–1
  • § 3–2
  • § 4–2

Læringsressurser

Yrker i helse-, sosial- og oppvekstsektoren

SubjectEmne

Fagstoff