Hopp til innhold

 1. Home
 2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
 3. Profesjonell yrkesutøvelseChevronRight
 4. FagarbeiderChevronRight
 5. Hvorfor brukermedvirkning?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Hvorfor brukermedvirkning?

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet som gir brukeren rett til å medvirke når det gjelder undersøkelser, behandling og valg av tjenestetilbud. Dette medfører en plikt for deg som fagarbeider i helse- og oppveksttjenesten til å involvere brukeren.

Sykepleier gir omsorg til eldre. Foto.

Hva er brukermedvirkning?

Brukermedvirkning lar brukeren ta ansvar for sitt eget liv og sine egne valg ved at han deltar i å planlegge, gjennomføre og evaluere opplegg og tiltak.

Hvem er brukeren?

Hvem brukeren er, avhenger av hvilken sektor du befinner deg i. I oppvekstsektoren er brukeren vanligvis barnet og barnets foresatte. I helsesektoren er brukeren vanligvis pasienten eller klienten og eventuelt de pårørende. På apoteket er det kunden som er brukeren.

Hvorfor brukermedvirkning?

 • Brukermedvirkning er en lovfestet rett og dermed noe du som fagarbeider må forholde deg til i arbeidet ditt.
 • Brukermedvirkning er et virkemiddel for at tilbudet skal bli bedre tilpasset brukeren.
 • Brukermedvirkning er viktig for å gi mennesker større grad av kontroll over det som skjer i livene deres.
 • Brukermedvirkning er å vise respekt for brukeren.
 • Brukermedvirkning styrker selvbildet til brukeren og dermed motivasjonen til å ta ansvar for sin egen livssituasjon. Dette kan virke positivt på brukerens bedring eller utvikling.
 • Brukermedvirkning er lovbestemt og sentralt i hele helse - og oppvekstsektoren.
 • Innholdet i begrepet kan variere, men det handler om å sikre at brukeren selv får mulighet til å medvirke og ta beslutninger i forhold som angår ham eller henne.

Læringsressurser

Fagarbeider