Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. RegnskapsføringChevronRight
  4. Konto og kontoklasserChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Konto og kontoklasser

Her skal vi se hvordan de ulike postene i regnskapet får tildelt kontoer, med navn og kontonummer. Vi skal også lære om kontoklasser.

Regnskap

Konto

På vg1 lærte vi å bruke én konto for hver type eiendel, hver type gjeld og egenkapital. Vi lærte at dette utgjorte kontoklasse 1 og 2:

Balansen
Eiendeler
Egenkapital og gjeld
Klasse 1Klasse 2

Eiendelene står i pluss eller i debet, og summen balanserer med egenkapital og gjeld, som står i minus eller i kredit.

Kontoer i balansen

Det er på en måte de «samme pengene» som står på begge sidene i balansen:

  • Kreditsiden viser hvor pengene kommer fra, i form av egenkapital og gjeld (fremmedkapital). Med andre ord hvordan pengene er anskaffet, eller hvordan bedriften er finansiert.
  • Debetsiden viser hvordan vi har brukt (anvendt) pengene i form av eiendeler. Eiendelene deles i anleggsmidler (kjøpt inn til varig eie og bruk) og omløpsmidler (eiendeler knyttet til varekretsløpet).

Hvordan egenkapitalen endrer seg, er som regel det som får mest oppmerksomhet – i alle fall hos eierne.

Kontoer i resultatregnskapet

Så lærte vi at kontoklasse 3–8 er knyttet til resultatregnskapet.

Resultatregnskapet
KostnaderInntekter
Klasse 4. Varekostnader
Klasse 3. Inntekter
Klasse 5. Lønn
Klasse 6. Administrative kostnader
Klasse 7. Administrative kostnader
Klasse 8. Renter og skatt

Kontoklasser

På vg 1 lærte vi også om det vi kaller kontoklasser. Ved å bruke de to første sifrene, kan vi dele klassene opp i undergrupper. Da får vi blant annet delt opp eiendelene i grupper eller klasser. Klassene 11–13 er reservert anleggsmidlene, mens klassene 14–19 er reservert omløpsmidlene. Studer eksemplet under:

Balansen
EiendelerEgenkapital og gjeld
Kontonummer KontonavnKontonummer Kontonavn
1200Inventar2000Egenkapital
1230Varebil
1460Varelager2000Gjeld
1920Bank

Det samme kan vi gjøre med resultatregnskapet. I tabellen under viser vi eksempler på dette. Noen bedrifter, som for eksempel en bokhandel, kjøper og selger både avgiftsfrie og avgiftspliktige varer. Bøker er ikke momsbelagt, mens forskjellige typer rekvisita er det.

Vi kan også bruke lønn som eksempel. Ved hjelp av kontoklassene får vi fanget opp lønnskostnaden, feriepenger og arbeidsgiveravgiften hver for seg.

Resultatregnskapet
KostnaderInntekter
Kontonummer KontonavnKontonummer Kontonavn
4300Avgiftspliktig varekjøp3000Avgiftspliktig salg
4400Avgiftsfritt varekjøp3100Avgiftsfritt salg
5000Lønn
5100Feriepenger
5400Arbeidsgiveravgift

Det doble bokholderis prinsipp

Videre på vg1 lærte vi om det doble bokholderis prinsipp – nemlig at vi alltid må føre lik sum i debet og i kredit.

Læringsressurser

Regnskapsføring

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter