Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. BudsjetteringChevronRight
  4. Organisering av budsjettarbeidetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Organisering av budsjettarbeidet

En god organisering av budsjettarbeidet er helt nødvendig. Jo større bedriften er, desto viktige er det. Ledelsen bør finne en god balansegang mellom å styre budsjettarbeidet og samtidig gi de ansatte en reell mulighet til selv å påvirke arbeidet.

Forretningsmann

Organisering og ledelse

Hvis alt budsjettarbeidet blir diktert ovenfra og ned – uten at de ansatte som sitter med aktuell kompetanse, får bidra på en måte de føler er meningsfull – vil trolig verken budsjettet eller neste års resultat bli tilfredsstillende.

Et slikt budsjett vil føles som en tvangstrøye. De ansatte vil miste noe av gnisten i arbeidet.

Hvis de ansatte får en reell mulighet til å påvirke, vil de få et eieforhold til budsjettet og et sterkt ønske om å bidra til at bedriften når målene de har satt i fellesskap.

Per Leder har lang erfaring med god organisering. Han er den mest kompetente personen til å vurdere mulighetene i neste års marked. Han har også lang erfaring i bransjen og er den som representerer firmaet i de fleste sammenhenger. Men han vet at budsjettet blir best når han spiller på lag med de ansatte og benytter seg av den spisskompetansen hver enkelt har. Han har derfor satt seg noen overordnede mål som han vil legge fram for kollegaene sine.

I oktober måned kaller han sine fem avdelingsledere sammen til et møte for å sette i gang arbeidet med neste års budsjett. På møtet blir arbeidsoppgavene fordelt slik:

  • Salgssjef – Nina Salg skal utarbeide en skisse over inntektene for neste år.
  • Montørleder - Ivar Montør skal bidra med informasjon om inntektene knyttet til montasje.
  • Innkjøpssjef – Birger Innkjøp vil på grunnlag av disse inntektene lage et kostnadsforslag for vareforbruket.
  • Regnskapssjef – Ulla Regnskap vil på grunnlag av inntekts- og kostnadsoversiktene beregne størrelsen på de faste kostnadene.
  • Nils It-assistent vil sy alt dette sammen i et regneark. Han elsker å bruke Excel og behersker det meste innen modeller og formler. Men han er også flink til å gjøre oppsettet brukervennlig.

Møtet blir hevet, og alle tar fatt på arbeidsoppgavene sine.

Tenk over

Diskuter fordeler og ulemper med å involvere de ansatte i budsjettprosessen.

Læringsressurser

Budsjettering