Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. BudsjetteringChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Budsjettering

Bedriftene planlegger sine aktiviteter på kort og lang sikt, også for kommende år. Disse aktivitetene fører til inntekter og kostnader og blir planlagt i budsjettet. Et budsjett er altså en økonomisk plan for framtiden. Her lærer du hvordan de ulike budsjettene henger sammen.

Nærbilde av fingre som taster inn tall på en kalkulator.

Det er viktig med bred kompetanse når du skal budsjettere. I dette emnet behandler vi derfor disse sidene ved budsjettarbeidet:

  • forståelse for regnskap
  • kunnskap om variable og faste kostnader
  • kunnskap om salg og markedsføring
  • erfaring med organisasjon og ledelse

Hvordan denne kompetansen brukes i praksis, er avhengig av bransje og – ikke minst – av størrelsen på bedriften.

Læringsressurser

Budsjettering