Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. ProduktkalkylerChevronRight
  4. Kalkyle i handelsbedrifterChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Kalkyle i handelsbedrifter

En handelsbedrift kjøper inn varer for så å selge dem videre. Som regel er varene som selges videre, identiske med de varene handelsbedriften har kjøpt inn. Varene er altså ikke foredlet eller forbedret på noen måte. Bidragsmetoden er derfor den prissettingsmetoden som er best egnet.

Ung mann som ser på pussemaskin i en byggvarebutikk. Foto.

Markedet bestemmer prisen

I dag er det slik at den prisen butikken kan ta, ofte er bestemt på forhånd. Dette kan skyldes at importøren eller en kjede har priset varene på nettet, i kataloger eller i annonser.

Andre årsaker er at konkurransen mellom ulike handelsbedrifter og butikker gjerne er så åpen at kundene har en klar formening om hva som er vanlig pris for en bestemt vare. Prisene fra forskjellige leverandører er lette å finne på nettet, i annonser, tilbudsaviser eller brosjyrer. I tillegg er varene ofte svært like i kvalitet, ytelse og så videre. Prisene gir seg med andre ord ofte selv. At kundene er villige til å betale en høyere pris enn den butikken selv gav, kan derfor skyldes flere faktorer: tilgjengelighet, service, kunnskap, veiledning og så videre.

Dekningsbidrag og bidragsmetoden

En handelsbedrift vil uansett konsentrere seg om dekningsbidraget – altså forskjellen mellom ut-prisen (den prisen de selger varen til kundene for) og inn-prisen (den prisen bedriften selv har betalt for varen). Dette gjelder ikke minst hvis konkurransen er hard og det er nødvendig å sette ned prisene for å få solgt varene.

Vi skal se på et eksempel:

Ut - pris:Kr 170Inn - pris:Kr   120 Dekningsbidrag:Kr 50

Dekningsbidraget (DB) omregnet i prosent kalles dekningsgrad (DG). Formelen er slik:

Dekningsbidraget·100prisen= Dekningsgrad

I vårt tilfelle: 50·100170= 29,4%

Hvis prisene ikke er helt fastlåst, kan butikken ha som mål å ha en bestemt dekningsgrad på alle varene innen hver varegruppe. Hvis målet for eksempel er 40 %, blir varekostnaden 60 %. Koster varen 150 kroner inn, blir utregningen slik:

150·10060= 250

Varen vil altså koste 250 kroner ut til kunden.

Det vi har drøftet over, kan omtales som bidragsmetoden – fordi vi altså ser på dekningsbidraget.

Andre, mer kompliserte, metoder for prising er i praksis ikke særlig aktuelle for handelsbedrifter.

Uttrykk og formler:

Variabel kostnad: Innkjøpspris + direkte kostnader (frakt, toll og så videre)

Dekningsbidrag per stk (DB): Pris - variable kostnader

Dekningsbidrag for et antall: Inntekter - variable kostnader

Dekningsgrad (DG) : Dekningsbidrag/inntekter · 100

Læringsressurser

Produktkalkyler