Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Praktisk salgskursChevronRight
  4. Den kunnskapsrike selgerenChevronRight
  5. Den kunnskapsrike selgeren - aktiviteter i klasserommetChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Den kunnskapsrike selgeren - aktiviteter i klasserommet

Oppgaven er en kombinasjon av tradisjonelle skoleaktiviteter, som det å lage plakater og forberede en presentasjon, og forskningsoppgaver, ved at elevene henter inn informasjon om hvordan ulike bedrifter håndterer innkjøp.

Tre glade ungdommer som ser på en pcskjerm. Foto.

Konkretisering av mål:

  • kjenne til kjøpsatferd i forbrukermarkedet
  • kjenne til kjøpsatferd i profesjonelle markeder (bedrifts- og organisasjonsmarkedet)
  • forstå hvordan kjøpsatferd fungerer i praksis
  • kunne bruke kunnskapen i salgssamtaler

Informasjon og innledning

Aktivitet 1 - Skape og bruke produktkunnskap

Forslaget er basert på økter på to timer. Dette kan dere selvsagt justere ved at lærer overtar noen av oppgavene som her er tillagt elevene.

Det er mulig tiden vi har foreslått her, er vel raus. Det er selvsagt mulig å kutte deler av aktiviteten dersom elevene har vært gjennom noe av det tidligere. Du kan for eksempel gi del 3 som lekse, det er en aktivitet som uansett skal foregå utenfor skolen. Elevene kan også gjøre det per telefon, og da kan man slå del 3 sammen med del 2. Vi foreslår likevel å dra ut og besøke bedriften personlig – det er en fordel for elevene og læringen å komme seg ut og treffe bedrifter der det er mulig.

I opplegget er det lagt opp til at elevene selv skal designe undersøkelsen ved å utvikle et enkelt spørreskjema og bruke det i sin egen undersøkelse. Man kunne også valgt et standard spørreskjema, og da kunne gruppene sammenlignet dataene de hadde samlet inn. En slik metode ville også gjort det mulig å gjennomføre prosjektet på kortere tid og med en større mengde innsamlet data – ved for eksempel at hver elev måtte skaffe (minst) ett svar på undersøkelsen.

Vedlagt finner du et forslag til spørreskjema. Det er selvsagt også mulig å ta i bruk egne metoder og skjema.

Læringsressurser

Den kunnskapsrike selgeren

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter