Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. SamarbeidsformerChevronRight
  4. FilialforetakChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Filialforetak

Et filialforetak er bedrifter som har samme ledelse og felles eier, men som drives som selvstendige enheter.

Logoen til DNB på murvegg. Foto.

Hva er et filialforetak?

Et filialforetak er to eller flere utsalg (butikker) som er felles eid og kontrollert. De har altså samme eier og en sentral ledelse. Innkjøp og markedsføring er sentralisert. Butikkene har de samme varegruppene.

Det kan gi flere økonomiske fordeler fordi en kan oppnå gode innkjøpsbetingelser – størrelsen gjør det mulig å kjøpe inn større kvanta til lavere priser. Transport- og lagerkostnader blir også rimeligere.

Integrasjon

En stor produsent kan for eksempel kjøpe opp en rekke utsalgssteder og gjøre dem om til filialer. Dermed har produsenten skapt en vertikal integrasjon.

Det hender også at en grossist starter sitt eget filialforetak, eller at detaljister kjøper opp eller oppretter nye forretninger under en felles ledelse.

Eksempler på filialforetak er DNB, Dressmann, IKEA og Lindex.

Læringsressurser

Samarbeidsformer