Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Etiske retningslinjerChevronRight
  4. Gruppeoppgaver i etikkChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Gruppeoppgaver i etikk

De fleste av oss kommer opp i situasjoner på jobben der det er viktig å kunne vurdere hva som er rett og galt. Her skal du jobbe med noen etiske dilemmaer som kan forekomme i serviceyrker.

Kvinne som gir en mann penger mens de skriver en kontrakt. Foto.

Oppgave 1. Smøring

  1. Forklar begrepet «smøring». Kom med minst tre eksempler på hva dette kan være. Finn minst to avisoppslag som viser eksempler på smøring.

Oppgave 2. Korrupsjon

  1. Forklar begrepet «korrupsjon», og kom med minst tre eksempler på hva dette kan være. Finn et avisoppslag / en artikkel som forteller om korrupsjon.
  2. Drøft i hvilke bransjer dere tror dette kan forekomme i Norge og i andre land. Presenter minst tre konkrete tiltak som kan forhindre korrupsjon, og forklar hvordan de kan gjennomføres.

Oppgave 3. Etikk og moral

  1. Forklar begrepet «etikk», og begrepet «moral». Kom med eksempler på hva dette er. Lag utkast til en etisk sjekkliste, for eksempel for et idrettslag, for skolen eller for en organisasjon du/dere kjenner. Utkastet skal presenteres og begrunnes. Forklar også hvordan god moral kan opparbeides i en bedrift, og kom med konkrete tiltak.
  2. Drøft kort hvordan media, spesielt reality-tv (Paradise Hotel, Robinson, Farmen, Sinnasnekker'n o.l.), kan påvirke vår oppfatning av etikk.

Læringsressurser

Etiske retningslinjer