Hopp til innhold

  1. Home
  2. Salg, service og sikkerhet Vg2ChevronRight
  3. Etiske retningslinjerChevronRight
  4. Etisk dilemmaChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Etisk dilemma

Noen ganger kan vi oppleve at uansett hva vi gjør, så blir det galt! Da har vi et etisk dilemma, og vi må forsøke å finne ut hva som er viktigst eller riktigst å gjøre.

kvinne som ikke vil ta imot en gave.Foto.

Vanskelige valg

Noen ganger kan du komme i en situasjon hvor du er usikker på hva som blir rett å gjøre. Det er ingen enkel løsning på situasjonen, og det finnes slett ikke noe opplagt svar på hva som er rett. Du har da kommet i det vi kaller et etisk dilemma.

Du kan repetere etisk dilemma fra Vg1 her.

Årsaken til at vi kommer i slike etiske dilemmaer, kan for eksempel være verdikonflikter eller det at konsekvensene av det vi velger, medfører fordeler for noen og ulemper for andre.

Noen ganger kan det også være slik at uansett hva vi gjør, så blir det galt. I en slik sitasjon må du vurdere situasjonen nøye og finne ut hva som er viktigst eller mest rett.

Noen etiske dilemmaer

1 Du er vekter og er på jobb på et kjøpesenter.

Det kommer en kunde bort til deg og forteller at han har punktert. Han sier at han er nyoperert og spør om du kan hjelpe han med å skifte dekk på bilen. Du skal få 200 kroner for bryet.

  • Hva gjør du?
  • Hvilke vurderinger gjør du?
  • Drøft med medelevene dine.

2 Du er salgsmedarbeider i en butikk.

En leverandør vil gjerne at butikken skal ta inn noen nye produkter. Sjefen din er ikke så veldig interessert i dette, og det vet leverandøren. Leverandøren sier at hvis du klarer å få sjefen til å ta inn disse varene, skal du få noen prøver på produktene. Du har veldig lyst på prøveproduktene.

  • Hva gjør du?
  • Hvilke vurderinger gjør du?
  • Drøft situasjonen.

Tenk over

Kan du komme på et etisk dilemma du har opplevd? I familien, mellom venner, på skolen, på jobb?

Læringsressurser

Etiske retningslinjer