Hopp til innhold

 1. Home
 2. NaturfagChevronRight
 3. Energi for framtidenChevronRight
 4. Hydrogen – energi for framtida?ChevronRight
 5. Sammendrag – Hydrogen som energibærerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sammendrag – Hydrogen som energibærer

Rakett med bakflamme skrått på vei oppover. Foto.
 • er det vanligste grunnstoffet i universet, det spiller hovedrollen ved frigjøringen av energien på sola og i andre stjerner, men det finnes ikke fritt på jorda.
 • Hydrogen kan framstilles av sink og saltsyre i laboratoriet, i større målestokk ved elektrolyse av vann eller fra metangass, men det krever energi. Energien får vi tilbake ved å la hydrogen reagere med oksygen til vann.
 • En energikjede er alle leddene fra en energikilde (for eksempel sola) og fram til leddet som skal bruke energien.
 • Vi har en energioverføring når energien går fra ett ledd til et annet i en energikjede.
 • En er det som brukes til å flytte energi fra ett ledd til et annet i en energikjede. Elektrisk strøm, varmt vann, bensin og hydrogen er eksempler på energibærere.
 • Hydrogen er energibæreren som flytter energien fra det leddet der hydrogen blir framstilt, til det leddet der energien blir brukt, som kan være: et romfartøy, et hydrogendrevet energiverk, en hydrogendrevet motor eller en brenselcelle.
 • Hydrogen bør pakkes sammen til et lite volum og lagres slik at det er enkelt å bruke som energibærer. Det kan skje i sammenpakket form under høyt trykk i en trykktank, i flytende form eller i fast form som metallhydrid.
 • Siste ledd i energikjeden med hydrogen som energibærer er frigjøring av energi fra reaksjonen 2 H2 + O2 → 2 H2O.
 • En brenselcelle er en form for galvanisk element med gasselektroder.
 • I en brenselcelle kan vi få elektrisitet ved at for eksempel hydrogengass gir fra seg elektoner til oksygengass. Det dannes også vann i denne reaksjonen.

Læringsressurser

Hydrogen – energi for framtida?

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Hydrogen som energibærer

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

  Forsøk: Hydrogen som energibærer – Energikjede

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff