Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturfag PåbyggChevronRight
  3. Ernæring og helseChevronRight
  4. Grunnleggende kjemiChevronRight
  5. PeriodesystemetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Periodesystemet

Den russiske kjemikeren Dimitrj Mendelejev (1834–1907) regnes som opphavsmann til grunnstoffenes periodesystem. Her er alle grunnstoffene vi kjenner samlet, men hva er egentlig systemet i periodesystemet?

Hva kan vi lese ut av periodesystemet?

I periodesystemet finner vi informasjon om grunnstoffene som hjelper oss å forutsi hvordan de reagerer kjemisk eller hvordan de oppfører seg fysisk. Her har vi oppsummert noe av det du kan finne ut hvis du kjenner systemet i periodesystemet:

  • I periodesystemet er alle grunnstoffene ordnet etter økende atomnummer. Atomnummeret er det samme som antall protoner i kjernen.
  • De loddrette kolonnene kalles grupper. Nummeret på gruppa gir informasjon om antall elektroner i det ytterste skallet. Atomer som står i samme gruppe har like mange elektroner ytterst.
  • De vannrette radene kalles perioder, og angir hvor mange elektronskall atomene har. Atomer i samme periode har altså like mange elektronskall.
  • Ofte markeres rutene med ulike farger for å vise hvilke stoffer som er metaller, halvmetaller og ikke-metaller.

Læringsressurser

Grunnleggende kjemi